میدونستید چینی ها چطوری اسم بچشونو انتخاب میکنن؟

 

 

 

یه قابلمه پرت میکنن هوا 

 

وقتی خورد زمین هر صدایی داد میذارن رو بچشون!

 

 

 

 

 

 

 

 

به عنوان مثال:

 

"دنگ دونگ دینگ" منبع : جك كل كل خنده |اسم
برچسب ها :